HÅLLBAR FRAMGÅNG FÖR VÅRA KUNDER TILLSAMMANS MED OSS.

Vi skapar och utvecklar ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, OHSAS 18001, AFS 2001:1, FR2000, SA 8000, PEFC™ samt FSC® m fl.

Våra kunder finns i hela Sverige.

Uppnå dina affärskritiska krav med hjälp av oss…

RÅDGIVNING

Oavsett om ni vill ha ett avstämningsmöte eller en utredning genomförd bidrar vi med råd och tips samt erfarenheter från tidigare uppdrag.  Vi erbjuder bl a stöd i ledningens strategiarbete, riskanalyser för arbetsmiljö & kemikalier, upphandlingsunderlag samt registering av produkter i Byggvarubedömningen, SundaHus eller BASTA.

LEDNINGSSYSTEM

Vi kan hjälpa er att bygga upp ett nytt ledningssystem eller underhålla ett befintligt, alltid anpassat efter er verksamhet. Vi har långa erfarenhet av att arbeta ledningssystem enligt följande standarder ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 26000, OHSAS 18001, AFS 2001:1, FR2000, SA 8000, PEFC™ samt FSC®.

UTBILDNING

Är ni i behov av att kompetensutveckla er personal? Vi erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar i ämnen som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvar samt spårbarhetsstandarderna FSC® och PEFC™.

LAGAR

Ni behöver känna till vilka lagar och regler som gäller för er verkamhet. Inom områdena miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande kan vi utifrån era behov identifiera tillämpliga lagar, regelbundet uppdatera er lagförteckningen samt genomföra lagefterlevnadskontroller.

REVISIONER

Vi kan hjälpa er att utföra internrevisioner enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 26000, OSHAS 18001, AFS 2001:1, FR2000,
SA 8000, PEFC™ samt FSC®. Vill ni veta om era leverantörer lever upp till era krav kan vi även genomföra leverantörsrevisoner.

REKRYTERING

Vi har stor erfarenhet av vad som krävs för roller inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet. Låt oss hjälpa till i er rekryteringsprocess. Vi använder vår långa erfarenhet och kunskap om aktuell arbetsplats för att anpassa rekryteringen på bästa sätt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Inom följande områden…

… och mycket mer.

Hör av dig till oss och berätta vad du behöver hjälp med. Vi vet att det kommer vara mycket enklare än du förväntar dig.

SENASTE NYTT

God jul & gott nytt år

Vi vill passa på att tacka alla kunder och andra samarbetspartner för detta år och vi hoppas att 2021 blir ett stabilare år i hållbarhetens tecken för oss alla. Vi gör en repris när det gäller julklapp och ger även år en gåva till Hope for Children som driver ett...

Distansutbildning – internrevision 14/10

Passa på att höja dina kompetens! 14/10 genomför vi distansutbildningen "Intern revision enligt ISO 9001:2015 & 14001:2015 " Utbildningen riktar sig till dig som är eller ska vara internrevisor och som har ett behov av att lära dig mer om revisionsprocessen samt...

Grattis till FSC-certifikatet

Vi på Öbergs vill gratulera vår kund, C&D Snickeri AB, som har fått sitt certifikat enligt FSC-CoC.

UTBILDNINGAR

Vi har öppna utbildningar i FSC® CoC & PEFC™ CoC, nya ISO 45001:2018 och intern revision enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.  I vanliga fall genomför vi våra öppna utbildningar i Göteborg eller Stockholm men p g a rådande situation genomför vi istället utbildningarna digitalt via Microsoft Teams. Självklart genomför vi också företagsanpassade utbildningar efter era behov. 

Läs mer…

Nya krav – nya möjligheter!

Enklare att samordna ert ledningssystem för arbetsmiljö med andra standarder.
Ökade möjligheter att spara era krediter längre (PEFC).

11 mars 2021* – ISO 45001:2018 ersätter OHSAS 18001:2007
*datum kan variera mellan olika cert.organ

14 feb 2022 – Uppdaterade standarder för PEFC

NÅGRA AV VÅRA KUNDER