HÅLLBAR FRAMGÅNG FÖR VÅRA KUNDER TILLSAMMANS MED OSS.

Vi skapar och utvecklar ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, OHSAS 18001, AFS 2001:1, FR2000, SA 8000, PEFC™ samt FSC® m fl.

Våra kunder finns i hela Sverige.

Vi hjälper dig med…

RÅDGIVNING

Oavsett om ni vill ha ett avstämningsmöte eller en utredning genomförd bidrar vi med råd och tips samt erfarenheter från tidigare uppdrag.  Vi erbjuder bl a stöd i ledningens strategiarbete, GAP-analyser, miljöutredningar, riskanalyser samt processkartläggningar.

LEDNINGSSYSTEM

Vi kan hjälpa er att bygga upp ett nytt ledningssystem eller underhålla ett befintligt, alltid anpassat efter er verksamhet. Vi har långa erfarenhet av att arbeta ledningssystem enligt följande standarder ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 26000, OHSAS 18001, AFS 2001:1, FR2000, SA 8000, PEFC™ samt FSC®.

UTBILDNING

Är ni i behov av att kompetensutveckla er personal? Vi erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar i ämnen som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvar samt spårbarhetsstandarderna FSC® och PEFC™.

LAGAR

Ni behöver känna till vilka lagar och regler som gäller för er verkamhet. Inom områdena miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande kan vi utifrån era behov identifiera tillämpliga lagar, regelbundet uppdatera er lagförteckningen samt genomföra lagefterlevnadskontroller.

REVISIONER

Vi kan hjälpa er att utföra internrevisioner enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
ISO 26000, OSHAS 18001, AFS 2001:1, FR2000,
SA 8000, PEFC™ samt FSC®. Vill ni veta om era leverantörer lever upp till era krav kan vi även genomföra leverantörsrevisoner.

REKRYTERING

Vi har stor erfarenhet av vad som krävs för roller inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet. Låt oss hjälpa till i er rekryteringsprocess. Vi använder vår långa erfarenhet och kunskap om aktuell arbetsplats för att anpassa rekryteringen på bästa sätt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Inom följande områden…

… och mycket mer.

Hör av dig till oss och berätta vad du behöver hjälp med. Vi vet att det kommer vara mycket enklare än du förväntar dig.

SENASTE NYTT

Arbete med de globala målen

Idag klimatjobbar vi stolt ihop med alla er andra och fokuserar på vår största betydande miljöaspekt tillika möjlighet, att tillsammans med våra 400 kunder nå hållbar framgång. Vi på Öbergs har idag beslutat vår strategi; att med minst 20 av våra kunder ha ett...

Nu firar vi 17 år

För 17 år sedan startade Sofia, Öbergs miljö- & kvalitetskonsult. Sedan dess har företaget växt och just nu är vi 6 konsulter. Under årens lopp har vi hjälpt ca 400 kunder med frågor som rör kvalitet, miljö, arbetsmiljö, spårbarhet och CSR. Vi vill passa på att...

Vill du jobba med ledningssystem?

Vi har flera kunder inom olika branscher som behöver anställa en samordnare som ska administrerar det löpande arbetet och förvalta deras befintliga ledningssystem (inom kvalitet och/eller miljö). Är du intresserad av detta hör av dig till kontakt@obergskonsult.se för...

UTBILDNINGAR 2019

Vi har öppna utbildningar i FSC® CoC & PEFC™ CoC, nya ISO 45001:2018 samt intern revision enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Samtidigt genomför vi också företagsanpassade utbildningar efter era behov. 

Läs mer…

NÅGRA AV VÅRA KUNDER