VI HJÄLPER ER ATT BEVISA HUR BRA NI ÄR.

Vi skapar och utvecklar ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001:1, ISO 26000, SA 8000, PEFC™ samt FSC® m fl.

VI HJÄLPER ER ATT BEVISA HUR BRA NI ÄR.

Vi skapar och utvecklar ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001:1, ISO 26000, SA 8000, PEFC™ samt FSC® m fl.

SENASTE NYTT

Info om certifierad Drogfri skola

Passa på att besöka CSR VÄSTSVERIGEs Nätverkslunch 25 januari. Då kommer bl a Sofia berätta om när vi hjälpte Hvitfeldska att bli en certifierad Drogfri skola. Ni hittar mer...

Grattis Berge

Vi gratulerar vår kund Berge till certifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

DEN 15 SEPT 2018 SKA ALLA CERTIFIERINGAR FÖLJA DEN NYA STANDARDEN

UTBILDNINGAR UNDER HÖSTEN 2017 & VÅREN 2018

Under hösten har vi utbildningar i nya ISO 9001 & 14001 samt FSC® CoC & PEFC™ CoC.

Läs mer…

Vi hjälper dig med…

RÅDGIVNING

Oavsett om ni vill ha ett avstämningsmöte eller en utredning genomförd bidrar vi med råd och tips samt erfarenheter från tidigare uppdrag.  Vi erbjuder bl a stöd i ledningens strategiarbete, GAP-analyser, miljöutredningar, riskanalyser samt processkartläggningar.

LEDNINGSSYSTEM

Vi kan hjälpa er att bygga upp ett nytt ledningssystem eller underhålla ett befintligt, alltid anpassat efter er verksamhet. Vi har långa erfarenhet av att arbeta ledningssystem enligt följande standarder ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001:1, ISO 26000, SA 8000, PEFC™ samt FSC®.

UTBILDNING

Är ni i behov av att kompetensutveckla er personal? Vi erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar i ämnen som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvar samt spårbarhetsstandarderna FSC® och PEFC™.

LAGAR

Ni behöver känna till vilka lagar och regler som gäller för er verkamhet. Inom områdena miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande kan vi utifrån era behov identifiera tillämpliga lagar, regelbundet uppdatera er lagförteckningen samt genomföra lagefterlevnadskontroller.

REVISIONER

Vi kan hjälpa er att utföra internrevisioner enligt ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, AFS 2001:1,      ISO 26000, SA 8000, PEFC™ samt FSC®. Vill ni veta om era leverantörer lever upp till era krav kan vi även genomföra leverantörsrevisoner.

REKRYTERING

Vi har stor erfarenhet av vad som krävs för roller inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet. Låt oss hjälpa till i er rekryteringsprocess. Vi använder vår långa erfarenhet och kunskap om aktuell arbetsplats för att anpassa rekryteringen på bästa sätt för både arbetsgivare och arbetstagare.

Inom följande områden…

… och mycket mer.

Hör av dig till oss och berätta vad du behöver hjälp med. Vi vet att det kommer vara mycket enklare än du förväntar dig.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER