Tack vare alla som kom på vårt jubileum har vi genom WaterAid bidragit till att fler av världens fattigaste människorna fått tillgång till rent vatten. Pengarna går till både tekniska lösningar och utbildningsinsatser för att se till att hälsoeffekterna av rent vatten och sanitet maximeras. Tillgången till rent vatten, toaletter och kunskap i hygien håller fler familjer friska.