Nya lagar, due diligence och riskhantering sammanfattar utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Ikraftträdandet av EU:s Avskogningsförordning (EUDR) innebär ökade krav på transparens och kontroll bakåt i leverantörsledet. Verksamheter behöver vända blicken bakåt – för att på rätt sätt gå framåt. 

Året 2013 innebar en viktig förändring för skogsindustrin då EU:s Timmerförordning trädde i kraft med målet att förhindra import och försäljning av olagligt avverkat virke. Nu, i december detta år, står skogsindustrin inför ännu en milstolpe med införandet av EUDR, som tar sikte på att stoppa handeln med produkter som bidrar till avskogning och illegal avverkning. Den nya förordningen innebär ökade krav på due diligence, eller ”tillbörlig aktsamhet”, i verksamheters leverantörskedjor.

Ökade krav på gäller inte bara aktörer som först sätter produkter på EU:s marknad, utan även tillverkare, handlare, återförsäljare och exportörer. Dessa företag måste noggrant granska sina leverantörskedjor för att säkerställa att de inte bidragit till avskogning. Dessutom omfattar förordningen nu fler produkter så som; gummi, nötkött, kaffe, kakao, palmolja och soja.

Riskhantering sammanfattar utvecklingen

Införandet av EUDR och dess betoning på ökad riskhantering i leverantörskedjan är varken överraskande eller unikt. Utvecklingen inom hållbarhetslagstiftning under 2000-talet tyder på ökad vikt vid riskhantering, något som EU:s gröna strategi kan agera bevis för.

– Trenden är genomgående – risker i leverantörskedjan behöver hanteras. Ta höjd för alla krav och se sambanden, så kommer både ni och skogen att gå med vinst, menar Sofia Öberg, vd på Öbergs Miljö- & Kvalitetskonsult med över 20 års erfarenhet i branschen.

Hur framtida hållbarhetslagstiftning kommer att utvecklas väntas att se och EUDR genomgår nu en sista granskning.

– Riskhantering bakåt i ledet är här för att stanna och för verksamheter innebär ett proaktivt arbete – att faktiskt blicka bakåt, avslutar Sofia Öberg.

 

Artikel publicerad i Dagens Industri den 2024-04-23. Länk till artikeln hittar du här: ANNONS: Att blicka framåt – men samtidigt bakåt