LAGAR

Det kan vara svårt att känna till de lagar och regler som gäller för er verksamhet även om det är er skyldighet. Vi kan hjälpa er att identifiera de lagar, inom miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande, som ni berörs av, uppdatera befintlig lagförteckning samt genomföra lagefterlevnadskontroll.

 

Identifiering

Vi hjälper till med att utreda och identifiera vilka lagar och föreskrifter som berör just er verksamhet. Identifiering kan exempelvis ske genom intervjuer med berörd personal samt med platsbesök.

Uppdatering

Vi erbjuder årlig eller halvårsvis uppdatering av befintliga laglistor. Hur ofta uppdateringen bör ske beror på era önskemål i kombination med typ av verksamhet ni bedriver. Uppdateringarna sker vanligtvis i januari respektive juli.

Efterlevnadskontroll
Vi erbjuder även kontroll av verksamhetens lagefterlevnad. Efterlevnadskontrollen sker på plats hos er genom stickprovskontroller, granskning av dokument samt intervjuer med berörd personal.