Om Öbergs miljö- & kvalitetskonsult

Vårt bidrag

Vi på Öbergs erbjuder tjänster som ger er möjligheter att agera utifrån ett helhetsperspektiv och de hållbara affärsmöjligheter ni har i er verksamhet. Det gör vi genom att:

 • Bygga på det som finns i verksamheten.
 • Öka medvetenheten och sprida kunskap hos er.
 • Ge er verktyg för att nå en hållbar tillväxt med mindre snack och mer verkstad.

Våra kunder tar hjälp av oss med bl.a. följande:

 • Olika typer av certifiering, ISO 9001, 14001 och 45001, FSC/PEFC och SBP.
 • Införande av digitalt ledningssystem i Teams och SharePoint.
 • Miljö-, kemikalie- och arbetsmiljölagstiftning.
 • Krav som påverkar kundens tjänster och produkter (t.ex. Byggvarubedömning och upphandling).
 • Revisioner, både interna och ute hos era leverantörer.
 • Strategiarbete inom många olika områden, inklusive klimat och Agenda 2030.

Vid behov samarbetar vi med andra specialister inom diverse områden för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder. 

Pro Bono Drogfri Skola

Frågan är tyvärr fortfarande aktuell så gör vi en ny satsning.

Med vår kompetens inom ledningssystem och goda erfarenheter av samarbetet med Mikael O. Karlsson m.fl. på Hvitfeldtska gymnasiet vill vi bidra till detta fina initiativ av Qvalify AB genom att erbjuda de 10 första på följande:

 •  Uppstartsmöte med introduktion, tips om hur ni kan lägga upp arbetet
 •  En intern revision inför certifieringen enligt RS 2360-2021

Kontakta oss om du vill veta mer på kontakt (at) obergskonsult (.) se eller 031-708 49 91

Historik

Öbergs miljö- & kvalitetskonsult grundades 2002 av Sofia Öberg. Vårt kontor har vi i centrala Göteborg men våra kunder finns över hela Sverige. Våra medarbetare är experter på ledningssystem och frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, spårbarhet och socialt ansvar.

Tidsaxel

2002 – Sofia Öberg grundar företaget. Till en början erbjuds tjänster inom kvalitet och miljö.

2005 – anställer Sofia sin första medarbetare.

2006 – nu börjar vi även erbjuda tjänster inom arbetsmiljö.

2008 – ytterligare ett nytt tjänsteområde tillkommer, denna gång spårbarhet.

2012 – vår verksamhet certifieras enligt ISO 9001 och ISO 14001.

2013 – vi flyttar till nya, större lokaler på Västra Hamngatan. Samma år börjar vi även erbjuda tjänster inom socialt ansvar (CSR).

2015 – påbörjar vi vårt Pro-Bono arbete med Hvitfeldtska gymnasieskola där vi stöttar dem i arbetet med att certifieras som drogfri skola. 

2017 – vårt tjänsteutbud utökas ytterligare när vi i samband med företagets 15-årsjubileum lanserar våra tjänster inom rekrytering. 

2020 – företaget tilldelas UC Guldsigill, med högsta kreditvärdigheten.