Om Öbergs miljö- & kvalitetskonsult

Bakgrund

Öbergs miljö- & kvalitetskonsult grundades av Sofia Öberg 2002, sedan dess har företaget kontinuerligt vuxit med fler medarbetare. Vi utgår från huvudkontoret i Göteborg men arbetar med kunder över hela Sverige och våra konsulter är experter på ledningssystem och frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, spårbarhet och socialt ansvar.

 

Tidsaxel

2002 – startade Sofia Öberg företaget och hon arbetade då främst inom områdena; kvalitet och miljö

2005 – anställde Sofia den första medarbetaren

2006 – började Öbergs även att arbete med området; arbetsmiljö

2008 – tillkom området; spårbarhet 

2012 – blev företagets egna ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

2013 – flyttade vi till våra nuvarande lokaler på Västra Hamngatan och vi började även arbeta med socialt ansvar (CSR)

2015 – påbörjade vi vårt Pro-Bono arbete med Hvitfeldtska gymnasieskola där vi stöttat dem i arbetet med att certifieras som drogfri skola  

2017 – utökade vi vårt tjänsteutbud med rekrytering i samband med företagets 15-års jubileum

2020 – företaget tilldelats UC Guldsigill, med högsta kreditvärdigheten 

Kompetens och erfarenhet

Hos oss finns medarbetare med olika utbildningsbakgrund så som Universitets- och Högskoleutbildningar inom miljövetenskap, kemi och ekonomi. Våra medarbetare har även olika arbetslivserfarenheter inom både statlig, kommunal och privat sektor inom olika branscher. Vi har även flera medarbetare som genomför både andra- och tredjeparts revisioner.

Sammanlagt har vi på Öbergs ca 70 års erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och spårbarhet. 

För att möta våra kunders specifika behov har vi även samarbetsavtal med andra specialister och konsulter inom närliggande områden.

Våra uppdrag

Öbergs miljö- & kvalitetskonsult har många olika typer av uppdrag som varierar i längd och storlek. Det är allt från punktinsatser som t ex en utbildning eller internrevision till en mer långvarig lösning där någon av våra konsulter är KMA-samordnare med regelbundna dagar på plats hos kund.

I många fall hjälper vi i ett första skede kunden med att bygga upp ett nytt ledningssystem, alternativt förbättra ett befintligt system för att sedan, efter kundens behov, kontinuerligt stötta med t ex uppdaterade laglistor, revisioner och deltagande på ledningens genomgång.

Vi arbetar med företag i olika storlekar, allt ifrån mindre familjeföretag till stora internationella företag. Vi har uppdrag inom flertalet branscher t ex bygg- och anläggning, tryckerier, konsult- och kontorsverksamheter, transportörer och produktionsverksamheter.

Vissa kunder hjälper vi med branschspecifika standarder så som t ex CE-märkning, ackrediterade labb och medicinteknik.

Andra exempel på uppdrag är att vi hjälper kunden att efterleva upphandlingskrav inkl. ta fram dokumentation inför en upphandling. Vi får även flera förfrågningar där vi hjälper kunden med att antingen före eller efter en inspektion från Arbetsmiljöverket ta fram den dokumentation som krävs.