Om Öbergs miljö- & kvalitetskonsult

Historik

Öbergs miljö- & kvalitetskonsult grundades 2002 av Sofia Öberg. Vårt kontor har vi i centrala Göteborg men våra kunder finns över hela Sverige. Våra medarbetare är experter på ledningssystem och frågor inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, spårbarhet och socialt ansvar.

Tidsaxel

2002 – Sofia Öberg grundar företaget. Till en början erbjuds tjänster inom kvalitet och miljö.

2005 – anställer Sofia sin första medarbetare.

2006 – nu börjar vi även erbjuda tjänster inom arbetsmiljö.

2008 – ytterligare ett nytt tjänsteområde tillkommer, denna gång spårbarhet.

2012 – vår verksamhet certifieras enligt ISO 9001 och ISO 14001.

2013 – vi flyttar till nya, större lokaler på Västra Hamngatan. Samma år börjar vi även erbjuda tjänster inom socialt ansvar (CSR).

2015 – påbörjar vi vårt Pro-Bono arbete med Hvitfeldtska gymnasieskola där vi stöttar dem i arbetet med att certifieras som drogfri skola. 

2017 – vårt tjänsteutbud utökas ytterligare när vi i samband med företagets 15-årsjubileum lanserar våra tjänster inom rekrytering. 

2020 – företaget tilldelas UC Guldsigill, med högsta kreditvärdigheten.

Kompetens och erfarenhet

Hos oss finns medarbetare med olika utbildningsbakgrund så som Universitets- och Högskoleutbildningar inom miljövetenskap, kemi och ekonomi. Våra medarbetare har även olika arbetslivserfarenheter inom både statlig, kommunal och privat sektor inom olika branscher. Vi har även flera medarbetare som genomför både andra- och tredjeparts revisioner.

Sammanlagt har vi på Öbergs ca 70 års erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och spårbarhet. 

För att möta våra kunders specifika behov har vi även samarbetsavtal med andra specialister och konsulter inom närliggande områden.

Våra uppdrag

Våra uppdrag varierar i både längd och storlek. Det kan vara alltifrån korta uppdrag som tex en endagsutbildning i FSC eller årliga internrevisioner till mer långvariga samarbeten där en av våra konsulter är KMA-samordnare med regelbundna dagar på plats ute hos en kund.

I många fall hjälper vi i ett första skede kunden med att bygga upp ett nytt ledningssystem, alternativt förbättra ett befintligt system för att sedan, efter kundens behov och önskemål, kontinuerligt stötta med tex lagstiftningsfrågor, revisioner och deltagande på ledningens genomgång.

Vi kan även hjälpa till när en kund vill efterleva upphandlingskrav genom att t.ex. ta fram dokumentation inför en upphandling. Vi har också erfarenhet i att stötta kunder med att ta fram dokumentation som krävs, före eller efter en inspektion från myndigheter, t.ex. Arbetsmiljöverket, samt att närvara och stötta kunden under inspektioner.

Vi arbetar med organisationer i olika storlekar, alltifrån mindre familjeföretag till stora internationella företag. Vi har uppdrag inom flertalet branscher t ex bygg- och anläggning, tryckerier, distributörer, konsult- och kontorsverksamheter, transportörer och produktionsverksamheter. Vissa kunder hjälper vi med branschspecifika standarder så som t.ex. CE-märkning, ackrediterade labb och medicinteknik.