REKRYTERING

Vi har stor erfarenhet av vad som krävs för roller inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och hållbarhet. Låt oss hjälpa till i er rekryteringsprocess. Vi använder vår långa erfarenhet och kunskap om aktuell arbetsplats för att anpassa rekryteringen på bästa sätt för både arbetsgivare och arbetstagare.
Rekryteringsprocessen måste få ta tid för att hitta bästa matchningen, därför erbjuder vi våra konsulttjänster från dag ett för att säkerställa att verksamhetens arbete fortlöper och inte stannar av. Om ert personalbehov är kortvarigt eller mer flexibelt kan vi istället hjälpa er med en tillfällig bemanning. Nedan beskrivs delmoment som vi erbjuder i vår rekryteringstjänst.

Kravprofil
Tillsammans med er som kund går vi igenom behovet och säkerställer att det som kommuniceras ger en korrekt bild av rollen.

Hitta kandidater
Vi använder våra nätverk för att få tag på lämpliga kandidater och har även en bank av potentiella arbetssökande. Vi kan även ge arbetsgivaren ett första urval bland alla ansökningar utifrån behovsanalysen.

Intervju
Vi kan delta i och guida er för att i intervjuprocessen hitta rätt frågor och arbetssätt. Med vår hjälp ökar förutsättningarna för ett välgrundat beslut från både arbetstagare och arbetsgivare.

Erbjudande till kandidat
Urvalsprocessen kan bli enkel när en kandidat känns helt rätt, då är det bara att tuta och köra. Ibland kan det behövas lite mer underlag, diskussion och tester för att jämföra flera toppkandidater. Då kan våra erfarna rekryterare tillsammans med nyckelpersoner kopplat till aktuell tjänst reda ut frågetecknen.

Återkoppling till övriga kandidater
En viktig del i rekryteringsprocessen är även att hantera de som inte fick tjänsten på ett bra sätt. Vi kan givetvis även vara behjälpliga med det.

Uppföljning
Uppföljning sker med ansvarig chef och arbetstagare mot den uppsatta målbilden. Dessa uppföljningsmöten sker efter 3 och 6 månader samt slutligen efter 1 år.