UTBILDNING

Är ni i behov av att kompetensutveckla er personal? Vi erbjuder utbildningar i ämnen som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvar samt spårbarhetsstandarderna FSC® och PEFC™.

Öppna utbildningar
Våra öppna utbildningar håller vi vanligtvis digitalt via Microsoft Teams. Vi erbjuder både grund- och fördjupningskurser i ämnen som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt FSC® och PEFC™.

Alla våra utbildare arbetar även som konsulter vilket medför att utbildningarna alltid är utformade för att ge dig som deltagare handfasta tips och råd. För aktuella utbildningar se nedan..

Miljöutbildningar 
Vi genomför grundläggande miljöutbildningar som vi alltid anpassar efter er verksamhet för att ni ska få så stor nytta som möjligt av utbildningen. Målet med våra miljöutbildningar är att ge er insikt i miljöfrågor utifrån ert perspektiv, förståelse, intresse samt ge er nya insikter och tips för ert fortsatt miljöarbete. Vi erbjuder er interaktiva utbildningar som mixar teori, övning och diskussion.

Ska ni Miljödiplomera er verksamhet enligt Svensk Miljöbas krävs t ex att alla anställda går en grundläggande miljöutbildning på minst en halvdag vilket vi kan hjälpa er med. Exempel på delar som tas upp i en grundläggande miljöutbildning för verksamheter som är eller ska Miljödiplomera sig är klimatförändringarna, biologisk mångfald, hantering av avfall och kemikalier, miljölagstiftning och miljömärkning.

Vi genomför även fördjupade miljöutbildningar utifrån era önskemål och behov. Vid intresse kontakta oss för mer information på kontakt (at) obergskonsult (.) se

 

Verksamhetsanpassade utbildningar
Önskar ni grundläggande utbildningar eller temabaserade kurser som rör frågor kring ert ledningssystem och kopplingen till er kärnverksamhet?

Vi kan genomföra utbildningar inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvar samt spårbarhetsstandarderna FSC® och PEFC™ anpassade efter era önskemål.

Nedan finns några exempel på utbildningar vi kan genomföra:

 • Koppla ihop ledningssystemsarbetet med er affärsidé och vision
 • Tänk hållbart i ledningsgruppen, inkl CSR
 • Processeffektivitet & mätning för att uppnå era verksamhetsmål
 • Arbeta strukturerat med era risker & möjligheter
 • Samordnarens roll i praktiken
 • Grundläggande utbildning i EU-timmerförordningen
 • Ledningens arbetsmiljöansvar och krav på delegeringar
 • Få nytta av er leverantörsuppföljning utifrån omvärldskrav
 • Skyddsombudets roll i praktiken, inkl genomgång av de krav som gäller

Internrevision enligt ISO 9001:2015 & 14001:2015 (1 dag)

Utbildningstillfälle: Inget datum bokat för hösten – Vid intresse mejla till kontakt (at) obergskonsult (.) se
Pris: 8000 kr/deltagare

Målet är att ni efter utbildningen bl a ska ha fått svar på följande frågor

 • Hur kan ni hitta affärsnyttan med hjälp av internrevisioner?
 • Kan ni fånga ledningens intresse genom resultatet från internrevision?
 • Hur kan ni få med kraven i 2015-års standarder i era internrevisioner?

Utbildningen riktar sig till dig som är eller ska vara internrevisor och som har ett behov av att lära dig mer om revisionsprocessen samt hur standarderna påverkar den interna revisionen. Efter genomförd utbildning har du fått tips, råd och stöd som hjälper dig att hitta och utveckla ett eget arbetssätt att genomföra internrevision.

Vi går igenom revisionsprinciper samt lär oss mer om dokumentgranskning, intervjuteknik och stickprovskontroller. Utbildningen utgår från kraven i ISO 19011-standarden för revision och kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Alla våra utbildare arbetar även som konsulter samt genomför interna revisioner och blandar därför teori med exempel från verkligheten.

Grunderna i FSC® CoC & PEFC™ CoC (1 dag)

Utbildningstillfällen: Inget datum bokat för hösten – Vid intresse mejla till kontakt (at) obergskonsult (.) se
Pris: 6750 kr/deltagare

Målet är att deltagarna efter utbildningen har god förståelse av spårbarhetscertifiering enligt FSC® och PEFC™. Detta ger er möjlighet till att utveckla er verksamhet och kunna leverera spårbarhetscertifierade produkter.

Utbildningen riktar sig till alla medarbetare som berörs FSC®/PEFC™ t ex personal inom sälj, inköp, produktion och ekonomi samt till FSC/PEFC-samordnare.

Vi utgår från kraven i Chain of Custody standarderna och de delar som rör ursprung från leverantörer med möjlighet att leverera FSC Controlled Wood och PEFC Controlled Sources. Utbildningen belyser även förändringarna i de nya PEFC-standarderna.

Exempel på områden som utbildningen omfattar.

 • Omfattning för företagets certifikat t ex fysiska platser, produkter, råvaror.
 • Metod för spårbarhet kredit, procent eller transfer/fysisk särhållning.
 • Kartläggning av vilket/vilka system som ni arbetar i och som kopplas till ledningssystemet
 • Spårbarhetsprocessen för verksamheten inkl. inköp och leverantörer.
 • Produktion och metodbeskrivning samt sammanställning av volymer
 • Kontroll av kritiska delar i spårbarhetsprocessen t ex leverantörskontroll, mottagning, försäljning, märkning och varumärkesanvändning, redovisning och beräkningar.

Alla våra utbildare arbetar även som konsulter samt genomför interna revisioner och blandar därför teori med exempel från verkligheten

Internrevision enligt kraven i PEFC™, FSC® CoC & Multisite (1 dag)

Utbildningstillfälle: Inget planerat datum men anmäl gärna intresse till kontakt (at) obergskonsult (.) se
Pris: 8700 kr/deltagare

Målet med utbildningen är att du ska få kunskap om

 • Revisionsteknik
 • Revisionsprocessen inkl planering och utförande
 • Kraven i spårbarhets- och multisitestandarderna för PEFC™, FSC®

Utbildningen riktar sig till dig som genomför eller ska genomföra interna revisioner enligt spårbarhetsstandarderna. Efter genomförd utbildning har du fått tips, råd och stöd som hjälper dig att hitta och utveckla ett eget arbetssätt att genomföra internrevision. För att göra revision i multisite-organisationer med 20 siter och grupper behöver du en Lead Auditor utbildning, dvs då räcker ej denna kurs.

Vi går igenom revisionsprinciper samt lär oss mer om dokumentgranskning, intervjuteknik och stickprovskontroller. Utbildningen utgår från kraven i ISO 19011-standarden för revision och aktuella spårbarhetsstandarder.

Alla våra utbildare arbetar även som konsulter samt genomför interna revisioner och blandar därför teori med exempel från verkligheten

Förbättra din arbetsmiljö med ISO 45001:2018 (1 dag)

Utbildningstillfälle: Inget planerat datum men anmäl gärna intresse till kontakt (at) obergskonsult (.) se
Pris: 6900 kr/deltagare

Målet med utbildningen är att ge er en klarhet i vad ni behöver göra för ändringar för att uppfylla de nya kraven i arbetsmiljöstandarden.

Nu finns en ISO-standard för arbetsmiljö vilket berör alla verksamheter som intresserade av att arbeta mer strukturerat med sina arbetsmiljöfrågor för att säkerställa en frisk och trygg arbetsmiljö för sina medarbetare. Standarden ersätter den tidigare OHSAS 18001 och under utbildningen får ni en genomgång av de nya kraven och får möjlighet att ställa frågor.

ISO 45001:2018 har samma struktur som kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015 vilket förenklar implementeringen av de tillkommande kraven. Under utbildningen belyser vi därför både likheter och skillnader mellan dessa tre standarderna för att underlätta för ett integrerat ledningssystem.

Alla våra utbildare arbetar även som konsulter och blandar därför teori med exempel från verkligheten.

Våra övriga tjänster