UTBILDNING

Är ni i behov av att kompetensutveckla er personal? Vi erbjuder kurser i ämnen som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvar samt spårbarhetsstandarderna FSC® och PEFC™.

Öppna utbildningar
Våra öppna utbildningar håller vi i Göteborg och Stockholm. Vi erbjuder både grund- och fördjupningskurser i ämnen som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt FSC® och PEFC™.

Alla våra utbildare arbetar även som konsulter vilket medför att kurserna alltid är utformade för att ge dig som kursdeltagare handfasta tips och råd. Klicka här för att se aktuella kurser.

Verksamhetsanpassade utbildningar
Önskar ni grundläggande utbildningar eller temabaserade kurser som rör frågor kring ert ledningssystem och kopplingen till er kärnverksamhet?

Vi kan genomföra utbildningar inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvar samt spårbarhetsstandarderna FSC® och PEFC™ anpassade efter era önskemål.

Nedan finns några exempel på utbildningar vi kan genomföra:

 • Koppla ihop ledningssystemsarbetet med er affärsidé och vision
 • Tänk hållbart i ledningsgruppen, inkl CSR
 • Processeffektivitet & mätning för att uppnå era verksamhetsmål
 • Arbeta strukturerat med era risker & möjligheter
 • Samordnarens roll i praktiken
 • Grundläggande utbildning i EU-timmerförordningen
 • Ledningens arbetsmiljöansvar och krav på delegeringar
 • Få nytta av er leverantörsuppföljning utifrån omvärldskrav
 • Skyddsombudets roll i praktiken, inkl genomgång av de krav som gäller

 

Grundkurs i FSC® CoC & PEFC™ CoC (1 dag)

Kurstillfällen: Göteborg: Nytt datum kommer – Stockholm: nytt datum kommer

Pris: 7000 kr*

Målet är att ni efter kursen har god förståelse av spårbarhetscertifiering enligt FSC® och PEFC™. Detta ger er möjlighet till att utveckla er verksamhet och kunna leverera spårbarhetscertifierade produkter.

Kursen riktar sig till dig som ska vara eller är verksamhetens FSC®/PEFC™ ansvarig och andra nyckelpersoner i verksamheten som berörs av kraven i olika delar av spårbarhetsprocessen hos er.

Vi kommer att utgå ifrån kraven i Chain of Custody standarderna och de delar som rör ursprung från leverantörer med möjlighet att leverera FSC Controlled Wood och PEFC Controlled Sources.

*Väljer du att även gå kursen ”Internrevision enligt kraven i PEFC™, FSC® CoC & Multisi” får du det till paketpriset 12 000kr

Anmäl dig redan idag genom ett mail till kontakt (at) obergskonsult (.) se

Internrevision enligt kraven i PEFC™, FSC® CoC & Multisite

Kurstillfällen: Göteborg: Nytt datum kommer – Stockholm Nytt datum kommer
Pris: 6000 kr*

Målet med kursen är att du ska få kunskap om

 • Revisionsteknik
 • Revisionsprocessen inkl planering och utförande
 • Kraven i spåbarhets- och Multisitestandarderna för PEFC™, FSC®

Kursen riktar sig till dig som genomför eller ska genomföra interna revisioner enligt spårbarhetsstandarderna. Efter genomförd kurs har du fått tips, råd och stöd som hjälper dig att hitta och utveckla ett eget arbetssätt att genomföra internrevision. För att göra revision i multi site organisationer med 20 siter och grupper behöver du en Lead Auditor utbildning, dvs då räcker ej denna kurs.

Vi går igenom revisionsprinciper samt lär oss mer om dokumentgranskning, intervjuteknik och stickprovskontroller. Kursen utgår från kraven i ISO 19011-standarden för revision och aktuella spårbarhetsstandarder. Alla våra kursledare arbetar även som konsulter samt genomför interna revisioner och blandar därför teori med exempel från verkligheten

*Väljer du att även gå ”Grundkurs i FSC® CoC & PEFC™ CoC” får du det till paketpriset 12 000kr

Anmäl dig redan idag genom ett mail till kontakt (at) obergskonsult (.) se

 

Förbättra din arbetsmiljö med nya ISO 45001:2018 (1 dag)

Kurstillfällen: Göteborg: Nytt datum kommer – Stockholm: Nytt datum kommer
Pris: 5200 kr

Målet med kursen är att ge er en klarhet i vad ni behöver göra för ändringar för att uppfylla de nya kraven i arbetsmiljöstandarden.

Nu finns en ny ISO-standard för arbetsmiljö vilket berör alla verksamheter som intresserade av att arbeta mer strukturerat med sina arbetsmiljöfrågor för att säkerställa en frisk och trygg arbetsmiljö för sina medarbetare. Standarden ersätter den tidigare OHSAS 18001 och under kursen får ni en genomgång av de nya kraven och får möjlighet att ställa frågor.

ISO 45001:2018 har samma struktur som kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015 vilket förenklar implementeringen av de tillkommande kraven. Under utbildningen belyser vi därför både likheter och skillnader mellan dessa tre standarderna för att underlätta för ett integrerat ledningssystem.

Anmäl dig redan idag genom ett mail till kontakt (at) obergskonsult (.) se

 

Intern revision enligt ISO 9001:2015 & 14001:2015 (1 dag)

Kurstillfällen: Göteborg: Nytt datum kommer – Stockholm: Nytt datum kommer
Pris: 5600 kr

Målet är att ni efter kursen bl a ska ha fått svar på följande frågor

 • Hur kan ni hitta affärsnyttan med hjälp av interna revisioner?
 • Kan ni fånga ledningens intresse genom resultatet från intern revision?
 • Hur kan ni få med kraven i 2015-års standarder i era interna revisioner?

Kursen riktar sig till dig som är eller ska vara internrevisor och som har ett behov av att lära dig mer om revisionsprocessen samt hur standarderna påverkar den interna revisionen. Efter genomförd kurs har du fått tips, råd och stöd som hjälper dig att hitta och utveckla ett eget arbetssätt att genomföra internrevision.

Vi går igenom revisionsprinciper samt lär oss mer om dokumentgranskning, intervjuteknik och stickprovskontroller. Kursen utgår från kraven i ISO 19011-standarden för revision och kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Alla våra kursledare arbetar även som konsulter samt genomför interna revisioner och blandar därför teori med exempel från verkligheten.

Anmäl dig redan idag genom ett mail till kontakt (at) obergskonsult (.) se

Våra övriga tjänster