OMRÅDEN

KVALITET

Är ni ute efter att kvalitetssäkra er verksamhet? Ställer era kunder krav på ett kvalitetsledningssystem (t ex enligt ISO 9001, FR2000)?

Vi hjälper er att hitta de delar ni är bra på men även de delar ni behöver förbättra och effektivisera. Tillsammans går vi igenom processer och arbetssätt som är viktiga för verksamheten. Vi tar reda på var de svaga punkterna finns och lägger fokus på dessa.

Kvalitetsarbetet handlar i slutändan om att leva upp till kundernas förväntningar och samtidigt minimera onödiga kostnader och resursslöseri och med ett kvalitetsledningssystem kan ni uppnå just detta.

SPÅRBARHET AV TRÄPRODUKTER

Är ni intresserad av FSC® eller PEFC™-certifiering? Påverkas er verksamhet av EU:s timmerförordning?

Vi hjälper er att reda ut vad ni behöver göra för att möta standardkraven, hur FSC® eller PEFC™ hänger ihop med timmerförordningen och vad ni behöver göra för att leva upp till kraven.

FSC® är The Forest Stewardship Council. FSC är en ideell internationell oberoende medlems organisation som erbjuder ett system för frivillig certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.

PEFC™ betyder Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, dvs Program för bekräftelse av skogscertifiering. PEFC™ är en fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifieringar.

ARBETSMILJÖ

Har ni koll på vilka krav som ställs enligt arbetsmiljölagen? Har ni rätt förutsättningar för att vara en trevlig arbetsplats? Behöver ni certifiera er mot ISO 45001 eller FR2000? Vill ni ha hjälp med att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)?

Vi hjälper er att bena ut vad som gäller för just er verksamhet och att lägga grunden till ett bra arbetsmiljöarbete.

MILJÖ

Vet ni vilka miljökrav som ställs på er verksamhet och vad de innebär? Ställer era kunder krav på  ett miljöledningssystem ( t ex enligt ISO 14001, miljödiplomering eller FR2000)?

Tillsammans går vi igenom er verksamhet och tar fram miljöförbättrande åtgärder och bollar idéer kring minskad miljöpåverkan.  

Vi hjälper er med allt som behövs för att skapa och underhålla ett ledningssystem anpassat efter er verksamhet och ser till att det är praktiskt användbart. Ett effektivt miljöledningssystem kommer bidra till både minskad miljöpåverkan och ekonomiska besparingar för er verksamhet.

SOCIALT ANSVAR

Bidrar er verksamhet till ett samhälle som alla vill leva i?

Socialt ansvarstagande handlar om mer än att bara följa gällande lagar och regler. Det handlar om att ta ansvar för det samhälle vi lever och verkar i. Samarbete med frivilligorganisationer, att ställa krav i leverantörskedjan och att driva ett aktivt arbete för mångfald på arbetsplatsen är bara några exempel på vad det kan innebära för en verksamhet att ta socialt ansvar.

Vad innebär socialt ansvarstagande för er verksamhet?

Vi hjälper er att lyfta fram de saker ni redan är bra på, men även med att hitta områden där ni har potential till förbättringar! Ett strukturerat arbete med socialt ansvarstagande kan förbättra er konkurrenskraft, hjälpa er att hitta och behålla duktiga medarbetare och kanske skapa helt nya affärsmöjligheter. Vi kan vägleda er genom standarderna SA 8000 och ISO 26000 eller framtagande av en uppförandekod.