Vill ni säkerställa att er revisor har rätt kompetens?

Öbergs håller inspirerande utbildningar i internrevision i Göteborg 8/10 respektive Stockholm 14/11. Vi erbjuder en interaktiv utbildning för såväl oerfaren som erfaren revisor med utbildare som har mångårig erfarenhet från olika verksamheter och branscher.

Utbildningen baseras på kraven i revisionsstandarden ”Vägledning för revision av ledningssystem” (ISO 19011:2018). Revisionstekniken kan användas på olika typer av ledningssystem men utbildningen är baserad på kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).

För mer information och anmälan http://obergskonsult.se/tjanster/utbildning/