Passa på att höja dina kompetens! 14/10 genomför vi distansutbildningen ”Intern revision enligt ISO 9001:2015 & 14001:2015

Utbildningen riktar sig till dig som är eller ska vara internrevisor och som har ett behov av att lära dig mer om revisionsprocessen samt hur standarderna påverkar den interna revisionen. Efter genomförd utbildning har du fått tips, råd och stöd som hjälper dig att hitta och utveckla ett eget arbetssätt att genomföra internrevision.

Vi går igenom revisionsprinciper, lär oss mer om dokumentgranskning, intervjuteknik och stickprovskontroller. Våra utbildare genomför själva interna revisioner och blandar därför teori med exempel från verkligheten.

Efter genomförande utbildning får varje deltagande företag möjlighet till en timmes individuell frågestund tillsammans med utbildningsledaren. Under frågestund har deltagarna t ex möjlighet att reda ut ev frågor som kan vara svårt att lyfta under själva utbildningen.

För mer information och anmälan se här http://obergskonsult.se/tjanster/utbildning/