Efterfrågan på PEFC ™- och/eller FSC®-certifierade produkter ökar på marknaden och krav på certifierade produkter är ofta med i upphandlingar eller kravspecifikationer för miljöcertifierade hus. Vidare kan certifierade produkter vara av vikt vid bedömningar i Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA eller andra liknande system.

Vi kan hjälpa er att få affärsnytta ur dessa möjligheter. Vill ni skaffa en certifiering eller få bättre nytta av en befintlig certifiering kan vi hjälpa er på olika sätt t ex:

  • Identifiera bästa avgränsningen och metod för störst effekt i försäljningen
  • Lösningar och arbetssätt för att enklast klara kraven
  • Utbildning av säljare, inköpare och andra som ska bidra till att verksamheten kan nå de möjligheterna som finns på er marknad
  • FSC’s krav översatta till svenska
  • Och givetvis rådgivning och stöd

Utbildningserbjudande
I samband med den ökade efterfrågan erbjuder vi just nu även öppna halvdagsutbildningar inom FSC och PEFC.
Vad? Grundläggande FSC och PEFC utbildning, inkl 1 timmes enskild frågestund per deltagande företag, utbildningsmaterial och intyg.

När? 1 september eller 30 september, kl 8.30-12.30

Hur? Via videolänk på grund av rådande situation
Pris? 6200 kr/företag (fritt antal deltagare)

Deltagarna får en grundkurs i spårbarhet samt uppgift om vad de ska göra som nästa steg för att snabbt kunna ta sig vidare och använda kunskapen. I priset för utbildningen ingår även att respektive företag får boka in 1 timmes frågestund med kursledaren i syfte att säkerställa att begrepp och förståelse efter genomförd utbildning är hög så att fortsatt arbete kan genomföras på ett korrekt sätt.

Kvicktänkta och kunniga konsulter
Öbergs har många års erfarenhet av arbete med spårbarhetsfrågor. Vi har hjälp flera verksamheter på deras väg mot en certifiering eller stöttat dem i deras utveckling av certifikaten enligt FSC-CoC och/eller PEFC-CoC. Bland våra konsulter finns de som även utför externa revisioner enligt FSC-CoC samt PEFC-CoC för certifieringsorgan, vilket ger kunden bästa möjliga stöd. Öbergs är även medlem i Svenska FSC. Öbergs ambition är att hitta rätt anpassning för att ni ska få ut bäst effekt av er insats, förstå vad ni gör och varför, lyckas vi med det når vi hållbar framgång och ni kan fånga de möjligheter som finns.

Är ni redan PEFC certifierade?
Tänk på att ni måste leva upp till de uppdaterade kraven inom övergångsperioden fram till 2022-02-14. Även i dessa uppdateringar finns fördelar att dra nytta av, prata med oss så berättar vi mer!

Vad är FSC och PEFC?
FSC® står för The Forest Stewardship Council. FSC® är en ideell internationell oberoende internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom att erbjuda ett system för frivillig tredjeparts certifiering av ansvarsfullt skogsbruk.

PEFC™ betyder Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. PEFC™ är en fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende frivilliga tredjeparts certifieringar.

Läs mer om FSC här www.se.fsc.org och PEFC här www.pefc.se

Utbilda även korttidsarbetande personal
Enligt Tillväxtverket kan företag även låta sin personal som omfattas av korttidsarbete gå utbildningar och andra kompetenshöjande insatser utan att stödet från staten påverkas. Utnyttja därför tiden på så bra sätt som möjligt genom att i överenskommelse med din arbetsgivare boka en utbildning!