Vi på Öbergs vill gratulera vår kund Emmaus Björkå till sin ISO-certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö)