Passa på att besöka CSR VÄSTSVERIGEs Nätverkslunch 25 januari. Då kommer bl a Sofia berätta om när vi hjälpte Hvitfeldska att bli en certifierad Drogfri skola. Ni hittar mer information här,