Öbergs gratulerar Värnamo Åkeri till Schenkers hållbarhetspris 2017! Ni bevisar att det går att ha framgång som är hållbar och att engagemang, vilja och bra utfört jobb lönar sig i längden. Schenkers motivering ”Värnamo Åkeri utmärker sig på ett mycket positivt sätt genom att köra hög andel energisnåla fordon (Euro 6) och genom att tanka 99% biobränsle”.

Värnamo Åkeri är Öbergs första kund, som vi har arbetat tillsammans med sedan 2002. Vi är stolta över att ha varit med på resan och ser fram emot nästa spännande steg. Lycka till!