Igår var det Jordens dag och mycket hände den dagen när det gäller hållbarhet, klimat och miljö.

  • Europeiska rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse för en europeisk klimatlag.
  • Målet för klimatneutralitet för EU har fastställts som ett kollektivt nettominskningsmål för växthusgasutsläpp på minst 55 % fram till 2030 jämfört med 1990. Tidigare mål krävde 40% nettominskning.
  • Leaders Summit on Climate med 40 världsledare har hållits och många länder har satt upp ambitiösa mål för att minska sina utsläpp.

Vi ger er vår kunskap, idéer och erfarenhet, ni agerar och tar med er nyttiga delar som passar er och tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid och klimatneutralitet. Hör av er så ser vi vad vi kan göra ihop!

Photo by NASA on Unsplash