Vi uppskattar verkligen att komma ut till er, våra trevliga kunder, vilket ger både oss och er bättre möjligheter att nå hållbar tillväxt. I vårt egna miljö- och arbetsmiljöarbete på Öbergs använder vi sen länge telefon- och videomöten som ett alternativ till att resa till kund. Flera av våra uppdrag kan genomföras helt eller delvis på distans. I och med den nuvarande situation med Coronasmitta (Covid 19) i världen vill vi informera om denna möjlighet, som kan vara mer aktuellt just nu för att ni ska nå dit ni strävar med rätt riskbedömningar, mål, revisioner, certifieringar och utveckling.

PS. Eftersom Coronasmittan ses som en extraordinär händelse finns det också ökad möjlighet till att även genomföra revisioner på distans.

Återkom om ni har frågor kring hur vi kan lösa detta för er på ett bra sätt