Sedan september är vi medlemmar i FSC Sverige. Det kändes naturligt för oss att ansöka om medlemskap eftersom FSC är ett bland flera verktyg i den portfölj av ledningssystem vi erbjuder företag som vill arbeta med hållbar framgång. Mer information finns här https://se.fsc.org/se-se/pressrum/nyheter/id/379