Nu finns en ny ISO-standard gällande arbetsmiljö, ISO 45001:2018. Standarden reglerar hur en verksamhet strukturerat ska arbeta med sina arbetsmiljöfrågor och ersätter OHSAS 18001. Den nya standarden kan med fördel införas i ett befintligt kvalitets- och/eller miljöledningssystem då den följer samma struktur som ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

För de företag som idag är OHSAS- eller är AFS-certifierade sker uppgradering till ISO 45001 med fördel vid den omcertifieringsrevision som infaller under den närmaste treårsperioden. OHSAS-standarden förväntas vara giltig till mars 2021.

Vi på Öbergs hjälper er gärna att möta de nya standardkraven utifrån förutsättningar i er verksamhet och vi utför jobbet tillsammans med er.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller vill ha hjälp!