Ett stort tack till Karl Malmström Goodfellows, Mikael Lindström Bureau Veritas, Mats Asserlind Kärnsund Wood Link, Peter Landin Qvalify och Johan Widheden Akzo Nobel som kom och höll intressanta föredrag.

   

Vi vill också tacka alla besökare som såg till att vårt jubileum blev riktigt kul och minnesvärt.

             

Ni som inte hade möjlighet att besöka oss är självklart välkomna förbi och säga hej och följa företagets resa som vi stakat ut på vår vägg!