Under hösten har vi ett antal utbildningstillfällen i nya ISO 9001 och 14001 och FSC® CoC & PEFC™ CoC. Anmäl dig i dag!

Anmäl dig till kurserna genom att skicka ett mail till ladan (at) obergskonsult (.) se

Nya ISO 9001:2015 & 14001:2015 (1 dag)

Kurstillfällen: Göteborg  29/11
Pris: 5000 kr

Nya standarden för kvalitet och miljö har trätt i kraft och berör alla med ISO certifiering. Senast maj 2018 ska övergångsrevisionen vara genomförd för att säkerställa att era certifikat ska fortsätta att gälla efter den 15 september 2018. Vi utbildar er i nyheterna i ISO-standarderna 9001 och 14001 där ni får en genomgång av de nya kraven och får möjlighet att ställa frågor. Målet med kursen är att ge er en klarhet i vad som behövs för att ta er vidare i arbetet mot anpassningen till de nya miljö- och kvalitetsstandarderna.

 

Intern revision enligt nya ISO 9001:2015 & 14001:2015 (1 dag)

Kurstillfällen: Göteborg 30/11 – Stockholm 15/11
Pris: 5000 kr

Denna kurs riktar sig till dig som är internrevisor och som har ett behov av att lära dig hur de nya standarderna påverkar den interna revisionen.

 

Grundkurs i FSC® CoC & PEFC™ CoC (1 dag)

Kurstillfällen: Göteborg 24/11 – Stockholm 16/11
Pris: 7000 kr

Målet är att ni efter kursen har god förståelse av spårbarhetscertifiering enligt FSC® och PEFC™. Detta ger er möjlighet till att utveckla er verksamhet och kunna leverera spårbarhetscertifierade produkter.

Kursen riktar sig till dig som ska vara eller är verksamhetens FSC®/PEFC™ ansvarig och andra nyckelpersoner i verksamheten som berörs av kraven i olika delar av spårbarhetsprocessen hos er.

Vi kommer att utgå ifrån kraven i Chain of Custody standarderna och de delar som rör ursprung från leverantörer med möjlighet att leverera FSC Controlled Wood och PEFC Controlled Sources.