Svenska Institutet för Standarder presenterar ISO 59000-serien för cirkulär ekonomi, de första standarderna i världen inom området. Serien består av tre standarder (59004, 59010, 59020), som ska vägleda organisationer i deras arbete med cirkulär ekonomi, från implementering till utvärdering. Dessutom kommer standarderna att agera stöd för organisationer i uppfyllandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

🔷 ISO 59004 – Terminologi, principer och vägledning för implementering
🔷 ISO 59010 – Vägledning för affärsmodeller och värdenätverk
🔷 ISO 59020 – Mätning och utvärdering av cirkulär prestanda

Passa på att anmäla dig till SIS webbinarie den 11 juni. Klicka på länken för att komma till anmälan: Svenska Institutet för Standarder

Vad är cirkulär ekonomi? 

Cirkulär ekonomi är ett  verktyg för att skapa ett resurseffektivt samhälle och kan hjälpa till bidra till att uppnå miljö- och klimatmål.

I en cirkulär ekonomi verkar produkter cirkulärt och inte linjärt. En cirkulär ekonomi innebär att produkter används så länge som det går. När produkter går sönder, så slutar inte cykeln, utan de repareras till något nytt eller återvinns och blir något annat. Resurser används mer effektivt genom att redan i designstadiet planera för långa livslängder, tillverka produkterna av återvunna eller biobaserad material, göra produkterna reparerbara och återanvändbara.